Do you have a question, need any help or advice or have any comments? Send us a quick message.

  For general enquiries

  Ed Evans
  Director and Secretary CECA Wales/Cyfarwyddwr ac Ysgrifennydd CECA Cymru
  Civil Engineering Contractors Association Wales/Cymdeithas Contractwyr Peirianneg Sifil Cymru

  18 Cardiff Road/18 Heol Caerdydd
  Taff’s Well/Ffynnon Taf
  Cardiff/Caerdydd
  CF15 7RE

  Tel 02920811116
  Mob 07717687088
  Email/Ebost 
  Twitter