Do you have a question, need any help or advice or have any comments? Send us a quick message.

For general enquiries

Ed Evans
Director and Secretary CECA Wales/Cyfarwyddwr ac Ysgrifennydd CECA Cymru
Civil Engineering Contractors Association Wales/Cymdeithas Contractwyr Peirianneg Sifil Cymru

18 Cardiff Road/18 Heol Caerdydd
Taff’s Well/Ffynnon Taf
Cardiff/Caerdydd
CF15 7RE

Tel 02920811116
Mob 07717687088
Email/Ebost 
Twitter